//////

Nieporozumienia w zespole i w związku

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

NT zazwyczaj nie obwinia swoich partnerów o powstanie nieporozumień w związku. Pracę, którą trzeba wykonać, traktuje jako swój obowiązek i bez wielkich gestów i przemó­wień robi to, co należy, i w zamian nie oczekuje podziękowań ani wdzięczności. Jednym z powodów takiego zachowania jest jego niechęć do osobistych utarczek i konfliktów. Uczest­nicząc w intelektualnych sporach i fachowych debatach, czuje się jak ryba w wodzie, ale osobiście zabarwione kłótnie na poziomie emocjonalnym źle na niego działają, dlatego stara się ich unikać. Osoby typu NR przeważnie zbytnio nie interesują się materialną stroną życia i nie gromadzą dóbr majątkowych. Zadowolą się mniejszym komfortem, chociaż lubią wygodę. Majątek, własność nie są dla nich celem samym w sobie, więc ich zbytnio nie motywują. Z tego powodu NT potrafią od­rzucić propozycje bardzo atrakcyjne finansowo, jeżeli nie zapewniają im one wyzwań, elegancji, możliwości nauczenia się czegoś nowego itp., czym doprowadzają do rozpaczy swoich partnerów.

„Wy coś przede mną ukrywacie”

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

Na introwertyczne osoby typu SJ czekają w życiu różne nieprzyjemne pułapki. Kobieta, która w swoim najbardziej produktywnym okresie zupełnie skoncentruje się na dzie­ciach i rodzinie, po odejściu potomstwa i braku podobnej alternatywy (na przykład opieki nad wnukami) może poczuć się strasznie samotna i pogrążyć w ciężkiej depresji. Mężczy­zna może z kolei być na tyle skupiony na swojej pracy i karie­rze, że po przejściu na emeryturę poczuje się wyrzucony poza margines i będzie przeżywać sytuacje traumatyczne. To może z kolei pobudzić skłonności katastroficzne, ciągłą wręcz obsesyjną troskę o to czy owo oraz nieustanny strach z powodu mogących nadejść plag i nieszczęść. Kończy się to zwykle pasmem nieoczekiwanych wizyt u dzieci, przyja­ciół lub współpracowników, telefonami sprawdzającymi, czy wszystko w porządku, i podejrzeniami — „wy coś przede mną ukrywacie”. Osoby takie zachowują się tak wówczas, kiedy okres spokoju jest według nich zbyt długi. 

Konserwatywny rys charakteru

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

Konserwatywny rys charakteru na tyle zdominował jego zachowanie i myślenie, że SJ nie może odmówić pełnienia następnej funkcji czy przyjęcia dodatkowej odpowiedzial­ności za to czy tamto. Nie pomyśli sobie: „Dlaczego właśnie ja, nie mają kogoś innego?”, ale: „Jeżeli ja się tym nie zajmę, to któż to zrobi?”. No i z ciężkim westchnieniem przyjmie następne brzemię. Ta cecha prowadzi do tego, że inni mają skłonności, aby na nich nakładać coraz większy ciężar, nie uświadamiając sobie, że to zbyt duże obciążenie. Kiedy ich ktoś zapyta, dlaczego tak ich obarczają, odpowiedzą, że „Poradzą sobie” albo że „Powinni się odezwać, jeżeli to dla nich za dużo”. Z powodu tej samej cechy SJ muszą stawiać czoła chronicznemu niedocenianiu i braku pochwał. Czę­ściową przyczyną tego jest to, że SJ wypełnia swe obowiąz­ki rutynowo, z wyrazem troski na twarzy i może to odstrę­czać wiele osób. Dochodzi nawet do tego, że ktoś stwierdzi, że oni lubią tak się mordować, że to dla nich atrakcja, więc po co mówić o nagrodzie…

Inne poglądy psychologiczne

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

SP nie interesują się specjalnie skomplikowaną tematyką teorii motywacyjnych lub innych poglądów psychologicz­nych. Dla nich co jest, to jest. To im wystarcza i nie rozmy­ślają o tym, co należy robić, co myśleć itp. W odróżnieniu od innych temperamentów nie dbają o to, czy ich działal­ność jest czemuś podporządkowana, zgodna z przepisami, zasadami, regułami, prawami natury. Żyją chwilą obecną, bo wczorajsze kanony mogą już jutro przestać obowiązywać. Ze względu na to, że SP mają zwyczaj skakać, zanim spojrzą gdzie, częściej niż innym zdarzają się im wypadki. Zdolność do przewidywania prawdopodobnej przyczyny przegranej lub porażki tyle samo im pomaga, co szkodzi. Rany i blizny, cielesne i duchowe, nie są dla nich tak dotkliwe jak dla in­nych. Wstają i idą dalej, ponieważ ich optymizm i wiara w szczęście nie mają granic. SP reprezentuje typ temperamentu, którego właściciel na pewno wryje się nam w pamięć. Czasami wspominamy go z zachwytem, innym razem z nostalgią, w zależności od tego, w jaki sposób wpisał się w nasze życie.

Osoby, które źle znoszą próby i ćwiczenia

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

Jest w tym jakaś zagadka. Jak potrafią osiągnąć to ludzie pozornie miotani swoimi chwilowymi zachciankami? Lu­dzie, o których mówiliśmy, że tak źle znoszą próby i ćwi­czenia, i dla których myśl robienia czegoś na brudno jest zu­pełnie obca? Związane jest to z nienasyconą skłonnością SP do tego, aby dać się porwać jakiejś czynności i wytrwać w niej długie godziny, tygodnie, lata — po prostu tak długo, jak inny typ osobowości nigdy by nie wytrzymał. W tym tkwi impulsywna zawziętość, która napędza maszynę prowadzącą do wirtuozostwa. W pewnym sensie SP nie ćwiczą i nie trenują. Nawet na próbie grają z całej duszy. Jest to wielka różnica w porównaniu z temperamentem NT, który, jak się później okaże, dąży do doskonałości, a nigdy jej nie osiągnie. SP nie stawia sobie takich celów. Jemu udaje się dojść do doskonałości jakby przypadkiem. Ludzie z temperamentem SP zachowują się spontanicznie. Po prostu działają — bez przerwy, bez względu na czas, zażarcie zaangażowani w to, co robią. Nie widzą poza swoim działaniem innego sensu istnienia.

Kiedy człowiekowi na czymś zależy

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

Kiedy człowiekowi typu SP naprawdę na czymś zależy, potrafi być nie do zdarcia. Tacy ludzie mogą wykazać wy­trwałość, jakiej nie spotkamy u innych. Uporają się z prze­szkodami, niepogodą, głodem, zmęczeniem, bólem, samot­nością i w ogóle wszelkimi przeciwnościami, a także wykażą niebywałą odwagę. Dzieje się tak dlatego, że pozostałe typy są zorientowane na osiąganie celu, wyników, dlatego rozpoczy­nają przedsięwzięcia, które ich do tego celu zbliżą. Jeżeli cena osiągnięcia celu staje się zbyt wysoka, a wysiłek i trud nie­współmierny, zaczynają sobie zadawać pytanie, ile jeszcze mogą znieść i czy cel jest tego wart. W przypadku SP wy­gląda to inaczej. Nie zmierzają w kierunku określonego celu. To nie jest dla nich droga pomiędzy tym, co jest, a tym, co będzie. Nigdy nie wątpią w swoją zdolność wytrwania. Wy­trwałość, nieustępliwość, próba sił, ile są w stanie wytrzymać i znieść — to cel sam w sobie i esencja ich zachowań, dla­tego brną w to dalej, do granic, których inni nie mogą pojąć.

Zawody w których jest mniej kobiet

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

W związku z tym w zawodach typowych dla SP jest o wiele mniej ko­biet, chociaż w całej populacji SP jest ich przecież połowa. Niewiele kobiet wykonuje pracę strażaka, mało pracuje w jed­nostkach specjalnych, sztabach kryzysowych lub jest negocja­torem w policji. Są to, krótko mówiąc, prace wymagające odwagi, dokładności, koordynacji, wytrwałości, precyzji i umiejętności błyskawicznego podejmowania decyzji. Osoby o temperamencie Dionizosa są opisywane przez przyjaciół jako fascynujące, wesołe i optymistyczne istoty, źródło dobrej zabawy i inicjatorzy przeróżnych igraszek. Podczas rozmów towarzyskich są błyskotliwi i dowcipni. Niektórzy mają w zanadrzu niezliczone dowcipy i zabawne historyjki. Gdzie się nie pojawią, (zwłaszcza jeśli są ekstra­wertykami), potrafią wszystko rozruszać, dostarczyć mnó­stwa energii, a wszyscy nabierają przekonania, że dzieje się lub stanie się coś ważnego, ekscytującego, jakaś przygoda.

Wiara we własne możliwości

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

Ten specyficzny rodzaj wiary we własne siły powoduje to, że SP kochają sytuacje, w których trudno przewidzieć wynik, gdzie nie istnieją reguły i można wypróbować wszystkie warianty aż do granic możliwości. Z tego powodu ludzie ob­darzeni tym temperamentem lepiej radzą sobie w sytuacjach kryzysowych czy katastroficznych. Im kryzys jest poważ­niejszy i głębszy, tym szybciej i bardziej dramatycznie po­trafią zareagować. SP nie jest zbytnio zainteresowany po­wtarzającymi się sytuacjami. Jeżeli jednak krąg możliwości zacznie się poszerzać, to w SP rośnie zapał, po czym przy­stępuje do sprawy. Kiedy miarka nudy i rutyny się przebie­rze, może się zdarzyć, że zdesperowany SP spróbuje wy­wołać jakiś kryzys tylko po to, aby coś się działo. W naszym kręgu kulturowym taki typ zachowań jest to­lerowany raczej u mężczyzn niż u kobiet. Na mężczyzn z ta­ kim temperamentem spogląda się jak na jakieś kuriozum, osobliwość, osobę ekscentryczną. Natomiast kobiety uwa­żane są za latawice i prawdopodobnie złe matki. 

Potrzeba publiczności

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

Osoby SP koniecznie potrzebują publiczności, aby podzi­wiała ich wyczyny i ich swobodę ducha. Pewnie dlatego Dionizos ma zawsze wokół siebie swój orszak. SP nie chce jednak, aby zachwycano się tylko jego wyczynami. Dumny jest przede wszystkim ze swojej wolności. Nie troszczy się o to, aby zawierać jakieś wpływowe znajomości albo dążyć do władzy. Jego cel to żyć w wolności, na ile tylko się da. Nie ma sensu oszczędzanie czegoś na jutro, bo każdy nowy dzień przynosi nowe niespodzianki i wyzwania, nowe możliwości, aby spróbować swojego szczęścia i sprawdzić zdolności. Źródła są od tego, aby z nich czerpać, a urządzenia do tego, aby z nich korzystać, ludzie są stworzeni po to, aby się razem bawili. Ich życie to nieustanna czynność, działanie, robienie tego lub owego. Typowym przedstawicielem tego temperamentu był na przykład Jaroslav Haśek, co w doskonały sposób opisuje Radko Pytlik.